Denne tunnelen på E18 er det ikke lenger bruk for

Trenger du en tunnel? I så fall har veimyndighetene en 185 meter lang veitunnel til overs.