Denne lokalbanken framskynder rentekuttet

Rentekuttet for lånekundene i Sparebanken Sør kommer raskere enn først varslet.