Bibliotekarene ved Kragerø bibliotek stiller noen ganger ut flere perler fra boksamlingene. Forleden snappet jeg opp en lokalhistorisk bok: Vafos Brug 1889-1989, utgitt i forbindelse med fabrikkens hundreårsjubileum.

Boka var tynn i sidetall, men teksten var veldig interessant og det samme var bildematerialet.

På side 43 er det et kapittel som heter «Kampen om tømmerstokken». Her er det tatt med et sitat fra 50-årsberetningen ført i pennen av disponent Thomassen som jeg siterer fra: «Kjøp av skog til odel og eiendom blev dog snart – for ikke at sige umuliggjort – så dog vanskeliggjort for aktieselskaper ved koncessionsloven av 1909.»

På side 44 heter det videre i 100-årsberetningen: «Gjentatte forsøk på å få kjøpt mere skog har gjennom årene strandet på at selskapet ikke har fått konsesjon.»

Dette blei skrevet i forbindelse med Vafos Brugs 100-årsjubileum i 1989.

Det var den gang. I våre dager står flertallet av våre folkevalgte i kø for å neglisjere konsesjonslovene i forbindelse med AS Tollefsens oppkjøp av skogeiendommer i kommunen. Mange spør seg: Hvorfor er det slik?

28.04 2022

Jan Thore Karlsen