Det er nå det begynner. Våre folkevalgte lokalpolitikere skal vise om de fortjener å bli gjenvalgt, de som har sagt ja til fortsatt å stå på partiets valgliste 11. september neste år. Det er bare 10 måneder til. Valgkampen har startet. Kommunedirektørens budsjettforslag skal vedtas allerede 8. desember i år. Nytt ved 23-valget, er at velgerne igjen skal få lov til å stryke kandidater de ikke er fornøyd med. Det er nå ved budsjettbehandlingen de må begynne å vise at de er verd å velge som folkets representanter, og velgerne må begynne å følge med.

Det er noen ganger vi kan bli i tvil om demokratiet vårt virkelig er et folkestyre. Vi har sett valgte politikere bli «privatpraktiserende» og gjøre seg til talsmenn for prosjekter som ikke har stått i noe program, og som naboer og grupper av velgere er sterkt imot. Et flertall av våre politikere har støttet en utvikling som ødelegger Kragerøs egenart i sentrum og legger opp til stadig mer bygging i strandsonen og i naturområder som er verdifulle for rekreasjon. Samtidig er kravet om rimelige boliger til barnefamilier grovt forsømt. De fineste tomtene i sentrum fortettes og bebygges med små og dyre leiligheter tilpasset velstående eldre. Toneangivende lokalpolitikere snakker som om de ser på seg selv som representanter for motetrender i storsamfunnet, uten å lytte til lokalbefolkningen. Viktige lokale mål går tapt i politisk praksis.

Politikk markerer seg ofte ved å flagge sterke ideer. Markerte politikere gjør seg til talsmenn for storslagne prosjekter. Men når de skal gjennomføres, blir de som skal gjøre vedtakene servert et «regneark» som virker slik at de må stryke noe hvis de vil vedta noe annet. På den måten er det ubygde prestisjeprosjektet «Besøkssenter på Jomfruland» blitt like viktig for kommunens ledelse som kinoen, som er viktig for befolkningen. Kinoen foreslås nedlagt, mens kommuneledelsen forslår å investere 1,5 million kroner i et besøkssenter som i utgangspunktet ikke skulle koste kommunen noe og som kan virke direkte mot hensikten med nasjonalparken, nemlig naturopplevelse. Det får du som kjent ikke innendørs.

Regnearket er kommunedirektørens budsjettforslag. Rådmannen har fått direktørhode og mange snakker om «A/S Norge», som om landet skulle være et privatøkonomisk selskap. Det er det ikke, og borgerne er heller ikke kunder. Vi skulle liksom drive lokalsamfunnet sammen, men hvis politikerne mener det er forretningsmodeller som skal legges til grunn, har vi bare én mulighet til å unngå det: Vi må velge noen andre politikere. Folk er viktigere enn penger!

(Leserbrevet fortsetter under)

Er det for lite penger, kan lokale kloke hoder få noe ut av viktige prosjekter likevel. Blant annet ved å holde seg til det som er viktig for folk flest. La de minste skoleelevene få ha trygghet ved å ha skolen nær hjemmet. Eldre elever kan ofte ha godt av et miljøskifte. Å bytte skole er en tilpasning til storsamfunnet de skal møte og det går an å leie tilleggsklasserom.

Skal Kragerø ha noe innhold under overskriften «Det gode samfunn», må også politiske løfter holdes, selv om det kan ta tid å innfri dem. Det går ikke an å oppmuntre folk til å bo på Levangsheia ved å tilby fine boligtomter og ruste opp skole og barnehage - for så å plassere ungene på buss og ferje. Kommuneledelse og lokalpolitikere kan spare seg for å finne på nye forslag. Det holder lenge å realisere de gamle. Godt valgår!

Aslak Thorsen