Jeg registrerer at noen i kommune/stat synes det er smart å forby sorte søpelsekker, der vanlige folk har kunnet legge forskjellige ting de av forskjellige grunner ikke synes passer, eller ikke klarer å finne ut av i hvilken sortering det hører inn under i andre sekker/konteinere. Og id-merking av søppelstativ/sekk for å overvåke hvem som hiver hva, må vel og betegnes som noe som hører et totalitært styre til. Jeg betaler for å få henta søppelet en gang i uka, og forventer da at de som jobber på søpla sorterer det jeg ikke har klart å sortere riktig selv, siden de får lønn for å gjøre det.

Og hvis noen tror de sorterer alt riktig selv før de hiver det, samme hvor flinke de tror de er, så stemmer ikke det. Det må sorteres før det sendes videre om igjen uansett. Og søppelhysteri er ikke bedre enn annet hysteri. Og fortsetter det slik, så ender det vel med at folk må grave det ned på egen tomt igjen, eller hive det til sjøs, som før i tida.

Så jeg synes de søppelfolka i stat/kommune burde tenke seg om et par ganger til.