Gå til sidens hovedinnhold

Et forsøk på å forstå hvorfor noen vil ha oppdrettsanlegg i Stølefjorden

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som beboer på Levangsheia, bruker av sjøområdene rundt Stølefjorden og generelt natur-og miljøinteressert borger i Kragerø, har jeg forsøkt å sette meg inn i saken rundt oppdrettsanlegg i Stølefjorden. Jeg har fulgt debatten på Facebook-siden Quo Vadis Kragerø og i lokalavisa. Nå skal snart formannskap og kommunestyre nok en gang behandle saken – som del av Kommuneplanen, til tross for at Fylkesmannen har uttalt seg svært negativt og høringsinstansene roper varsko.

Vet egentlig politikerne hva de skal stemme over i formannskapet den 25. september? Jeg er i tvil.

Begrepene som surrer rundt er «visningsanlegg», lukkede anlegg, oppdrettsanlegg og innovasjon.

I søknaden om «visningstillatelse» til Fiskeridirektoratet sier Sørsmolt AS at de ønsker å etablere et oppdrettsanlegg på 780 tonn laks i Stølefjorden (780 tonn er en standard tillatelse til matfiskproduksjon). På Miljøstatus.no (Miljødirektoratet) kan man lese følgende: «Ifølge TEOTIL-beregninger kan utslipp fra produksjon av ca. 780 tonn laks, ørret og regnbueørret sammenlignes med størrelsen på næringssaltutslipp fra en befolkning på mellom 7 800 og 11 700 innbyggere.» Ja, omtrent like mye som fra Kragerøs befolkning til sammen. Utslipp som går rett i Stølefjorden, i kysttorskens gyteområde og en av fylkets viktigste ørretfjorder.

På Facebooksiden Quo Vadis Kragerø sier imidlertid Jone Blikra i slutten av august 2018:

«Etter min mening skal vi ikke ha oppdrettsanlegg i Kragerøfjordene/skjærgården. Det det her er snakk om er et lukket visningsanlegg - koblet opp mot Kragerø videregående skole-inovasjonslinja og kanskje en fremtidig utdanning av fagfolk innen sjømatproduksjon»

I en annen melding: «Nå lurer jeg litt... mener bestemt at jeg har uttalt meg positivt til visningsanlegg. Ønsker derimot ikke at det skal tillates kommersiell oppdrett noe sted i Kragerøskjærgården»

I Sørsmolts søknad heter det: «Visningsopplegget er 3 delt og består av: Settefiskanlegg, Visningssenter og Matfiskanlegg. Disse vil være tett integrert for en optimal visningsopplevelse, men med hovedvekt på matfiskanlegget».

Matfiskanlegget er altså oppdrettsanlegget i Stølefjorden, et ordinært oppdrettsanlegg som skal drives kommersielt. Det er IKKE et lukket anlegg. Lukkede anlegg til havs er foreløpig kun på forsøksstadiet.

Er dette ukjent for Ap og Frps politikere? Har de satt seg skikkelig inn i saken? Ordførerens uttalelser tyder på det motsatte.

Jeg prøver å forstå hvorfor Ap og Frp ønsker et åpent oppdrettsanlegg i Stølefjorden velkommen.

Er det for noen hardt tiltrengte arbeidsplasser til kommunen man er villig til å la en næring, med et mildt sagt frynsete rykte når det gjelder miljø, få ta for seg av allmenningen vår? Sørsmolt AS vier temaet arbeidsplasser et avsnitt i søknaden. Men ingenting konkret sies om arbeidsplasser, annet enn at oppdrettsnæringen «er en næring med stort potensiale». Da jeg stilte Blikra spørsmål om dette med arbeidsplasser på Facebook-siden Quo vadis.., fikk jeg ikke svar. Arbeidsplasser synes altså ikke å være et hovedargument i saken.

Les også

Lokalbefolkningen vil ikke ha lakseoppdrett i Stølefjorden

 

Kanskje er det begrepet «Visningsanlegg» og planer om opplæringsvirksomhet som tiltaler politikerne i Ap og Frp? I 2016 inngikk Sørsmolt en samarbeidsavtale med Kragerø vgs, hvor planene om visningsanlegg utgjør selve kjernen for samarbeidet. En innovasjonslinje er opprettet ved skolen fra høsten 2018, og i den forbindelse fikk skolen faktisk en splitter ny minibuss av Sørsmolt AS, helt gratis! KV dekket saken i mars i år, da Finn Kristensen (Ap) på vegne av Sørsmolt AS overrakte bussen. To andre Ap-politikere, Geir Westhrin og Hege Baugstø Lier, begge ansatt ved Kragerø videregående skole, er sentrale i samarbeidet med oppdrettsbedriften. Godfred Nilsen, tidligere lærer ved Kragerø videregående skole og vararepresentant for Ap i kommunestyret, skal ha en 50% stilling ved Visningssenteret som pedagog. Også Kragerø maritime leirskole har inngått samarbeidsavtale med Sørsmolt. Her er Andrew Howatson leder, han også Ap-representant. Å stille spørsmål ved båndene som finnes her, er ikke det samme som å sette ut konspirasjonsteorier.

Det er vanskelig å forstå at «innovasjon» og læreplasser for elevene skal rettferdiggjøre et såpass stort inngrep i sårbar kystkultur. Oppdrettsnæringen er i store problemer. Stadig kommer nye funn om skadevirkningene for livet i fjordene. Miljøkonsekvensene for livet i havet er erfaringsmessig svært negative. Ikke minst vil en stor stålinstallasjon på sjøen være svært forstyrrende både fra et estetisk perspektiv, og for ferdsel på fjorden.

Foreløpig har Fiskeridirektoratet avvist Sørsmolts søknad om visningstillatelse, blant annet begrunnet med at lokasjonen ikke er spesielt godt egnet for formidling av oppdrettsnæringens virksomhet, og at Sørsmolt i dag ikke har tillatelse til å drive matfiskproduksjon (det virker jo også litt rart å søke om å få vise fram noe man faktisk ikke har tillatelse til å produsere). Fylkesmannen er sterkt kritisk til planene ut fra et miljøperspektiv. Det er å håpe at tilstrekkelig mange politikere i Kragerø tar til vettet når saken behandles. I mellomtiden bør alle som er mot oppdrettsanlegg i Stølefjorden ta kontakt med sine folkevalgte representanter og spørre hva de tenker på.

Kommentarer til denne saken