En helhetlig løsning for kultursenter og Stilnestangen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERINNLEGG: Dette omfatter konstruktive innspill til utvikling av kultursenter og Stilnestangen. De er enkle og gjennomførbare. De er tilpasset vår økonomi, og kan gagne oss alle vel. Nå. Ikke inn i en fjern og ukjent framtid.

JA, DERE KAN: Et kulturhus har gitt andre småbyer et forfriskende løft. De har klart det. Kragerø kommune bør fint klare å gjennomføre dette på egen hånd. Vis oss at dere kan, i stedet for å ha naive, underdanige forestillinger om at det kun er investorer som kan løse dette for dere. Hvilket de ikke vil klare å få til like bra, fordi det vil bli for dyrt for vår lille by.

STILNESTANGEN NORD: Havnevesenet, Fossen, Kragerø Sjøtjenester, brannvesenet og andre interesserte etater og næringsdrivende, bør i fellesskap få muligheten til å utvikle en helhetlig løsning for etablering på Stilnestangen Nord. Dette gjelder både areal, eierforhold og økonomi, og avsetting av areal til framtidige interesser og behov. Denne løsningen forhandles videre fram med kommunen. Tomtesalg vil kunne gi inntekter til kommunen som kan benyttes til å utvikle kultursenteret. Det er her viktig at man sikrer, at en framtidig verdiøkning av tomteverdien tilfaller kommunen, ved en eventuell senere omregulering til virksomheter som øker tomtens verdi. Dette kan for eksempel være til helårsboliger, ferieboliger eller hotell.

STILNESTANGEN SØR: Tillat kun helårsboliger på Stilnestangen Sør. Det vil være en hån mot innbyggerne og boplikten å tillate ferieboliger her. Det er ingen hast med å bygge ut. Det kommer mange generasjoner etter oss som vil trenge tomter til å bygge sentrumsnære boliger. Det er en mangelvare på nye hustomter i sentrum. Kommunen har heller ingen ansvar for investorers økonomi. Se opp for tidligere kommuneansatte som etter endt tjeneste jobber som konsulenter for utbyggere, basert på den innsikten, og det kontaktnettet, som de opparbeidet gjennom tjenesten. Høy grad av aktsomhet og integritet kreves, og bør innarbeides i kommunens etiske regler.

BOBILPARKERING PÅ STILNESTANGEN: Det bør settes av et mindre område til bobilparkering på Stilnestangen. Bobilturister er spesielt viktig for skuldersesongene. Bobilsalget har i lang tid økt kraftig i Norge, spesielt blant de godt etablerte og kjøpesterke. En voksende andel av disse reiser også i skuldersesongene. I utlandet fyller disse nå opp bobilplassene til attraktive byer, fra før påske og til langt ut i november. Slike kunder trenger byens næringsliv.

EN REALISTISK LØSNING FOR KULTURSENTER: Det er viktig å ha fokus på en løsning for et kultursenter som kan realiseres snarlig med de begrensede økonomiske midlene kommunen har til rådighet. Fossenbygget byr på en slik mulighet. Bygget står der allerede, og har den beste beliggenheten for en trinnvis utvidelse etter som økonomien tillater det. Snart er kanskje også bygget bevaringsverdig.

TRINNVIS UTBYGGING: Ved å starte opp i det små, og bygge ut trinnvis med flere sammenhengende bygg, bør dette gi mulighet for lave brukskostnader, som gir stor tilgjengelighet for en variert brukergruppe. Det gir økonomisk fleksibilitet, kontroll og forutsigbarhet. Dette er viktig.

ET LEVENDE KULTURSENTER FOR ALLE: For å løse kultursenteret på en god visuell, funksjonell og økonomisk måte, må et arkitekthus med solid erfaring fra slike prosjekter, først utarbeide en framtidig helhetsplan, basert på innspill fra kommunen og hele befolkningen. Desto flere aktiviteter det er mulig å legge inn i dette området, desto mer levende og tiltrekkende vil det bli, og med mulighet for en sunn driftsøkonomi.

FØRSTE SKRITT: Se til andre byer rundt i verden, som ut fra et gammelt råbygg, har løst dette på mange spennende måter, med beskjedne investeringer. Flere representanter fra kommunen ble begeistret for en slik løsning i Tønsberg under en studietur i høst. Vi kan starte med en type Black Box Teater og konsertsal med tilhørende fasiliteter, og suppler med øvingslokaler for alle sang- og musikkinteressert i Kragerø. Med årene som kommer, kan det bygges etappevis ut med tilbygg etter tilbygg, etter helhetsplanen, prioriteringer og kommunens økonomi. Kanskje det vil være ferdig utbygd og nedbetalt i løpet av 20–30 år.

INNSPILL TIL INNHOLD: Teatersal som tilfredsstiller krav til riksteater, konserter og revyer. Kinosaler. Øvingslokaler for musikk og sang. Lokaler for utleie til forringer og klubber med mulighet til å låse inn sine egne ting. Bibliotek. Servering. Kulturskole. Munchmuseum. Fast utstilling for kommunens kunstsamling. Utstillinger/gallerier. For å nevne noe.

STORE BESPARELSER: På sikt bør kommunenes servicesenter og turistkontoret flyttes til kultursenteret. Det vil gi store besparelser i lønnskostnader, samt økt tilbud og service, når det kan kombineres med betjening av servicesenter, turistinformasjon, bibliotek, kino, museum, teater, utstillinger, servering og andre aktiviteter som krever bemanning.

JERNBANEBYGGET: I mellomtiden kan den mest besøkte delen av kommunens administrasjon etablere seg i jernbanebygget. Dette er kanskje den mest selvfølge plasseringene av både servicekontor og turistkontor inntil kultursenteret kan huse disse? Servicekontoret bør ha ansvaret, eller et medansvar, for kommunens turistinformasjon. Det gir både økonomiske besparelser, og et langt bedre servicetilbud til turister.

FOLKEHJELPSTOMTA: Folkehjelpstomta har en svært gunstig plassering for både parkeringshus og innslag for en sentrumstunell. Dette vil kunne bli den største og viktigste parkeringsplassen for Kragerø sentrum og kultursenteret. I kombinasjon vil dette gi en betraktelig reduksjon av trafikken videre inn i sentrum.

SENTRUMSTUNELLEN: Den kan trinnvis bygges ut og finansieres i samarbeid med private aktører som får langsiktige rettigheter til å drifte p-plasser inne i fjellet (med en tidsbegrenset avtale som til slutt, etter å ha gitt en næringsdriver en god fortjeneste, tilfaller kommunen vederlagsfritt). En sentrumstunnel med garasjeanlegg vil gi tilgang til store steinmasser som bør pålegges levert kostnadsfritt som fyllmasse i sjøen utenfor Stilnestangen Nord. Dette vil bidra til økt tomteareal for kommunen, og dermed økte inntekter. Dette potensielle arealet, må derfor også inn i utredningen av en helhetsplan for Stilnestangen Nord. En slik løsning gir også mulighet til å fylle helt ut til dypt farvann, slik at man om ønskelig kan etablere en dypvannskai.

KINOEN OG BENSINSTASJONSTOMTEN: Etter at kinoen er flyttet ned til kultursenteret, kan man vurdere salg av kinoen og tomten til tidligere Wiig bensinstasjon, eller som bruk til annen kommunal virksomhet.

Andreas Tanberg

(leserinnlegg 3 av 3)

Forsøk på billigsalg av kommuneskauen (2 av 3)

Kirkebukta – en økonomisk tragedie  (1 av 3)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags