LESERBREV: Arne Mong Daastøl skriver et leserbrev «En bedre løsning» i KV tirsdag 10. november.

Det er riktig som Daastøl skriver at vestlige makter med USA i spissen, og med hjelp av Norge, er medskyldige i dagens flyktningtragedie.

Det er riktig at EØS-avtalen utfordrer norsk arbeidsliv og har ført til sosial dumping, som fagbevegelsen heldigvis driver en viktig kamp mot.

Det er riktig at det er grenser for hvor mange flyktninger vi kan hjelpe i Norge.

Det er riktig at Norge kan og bør bruke oljefondet til økt hjelp i nærområdet.

Men det er feil at det er flyktningstrømmen som i dag truer velferdsgodene våre. Regjeringen har gitt bort milliarder kroner i skattelette til de rikeste i landet. Det er penger kommunene trenger.

Det er feil at vi løser problemer med å nekte å ta i mot flyktninger i Kragerø.

Vi må klare å se flere løsninger samtidig. Vi snakker om medmennesker i nød, i krise.

Det bor mange mennesker i Kragerø som har kommet hit som flyktninger siden midten av 80-tallet, og som nå er velintegrerte. De betaler skatt og styrker arbeids- og samfunnslivet. Og heldigvis finnes det mange i Kragerø med «et godt sinnelag» som hjelper nye flyktninger til å lære språket, få en utdanning, et arbeid og en plass i kommunen vår.

Takk også for de som stiller opp for asylsøkerne som gjester kommunen vår midlertidig på vei mot en tøff vurdering av om de har krav på opphold i Norge.

Helen Bøe

Rødt

En bedre løsning  En kommentar til Daastøls innlegg