Vedrørende drift av røntgenavdelingen og andre tilbud ved Kragerø sykehus

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nedenstående brev ble sendt til klinikkledelsen ved STHF.

Det er igjen med bekymring vi fastlegene hører om videre utvikling av tjenestene ved Kragerø sykehus.

Vi som er fastleger, legevaktsleger og tilsynsleger på sykehjem og omsorgsboliger merker godt endringene som har vært de siste årene med gradvis nedbygging av Kragerø sykehus og tjenester tilknyttet.

I vårt syn på saken tar vi først og fremst utgangspunkt i det faglige aspektet. Som vi har presisert i tidligere uttalelser mener vi det er viktig å skille diskusjonen rundt opprettholdelse av arbeidsplasser fra diskusjonen om utvikling av kvalitet i helsetjenesten.

Det startet med nedleggelse av rehabiliteringsavdelingen, deretter en gradvis nedleggelse av medisinsk-kirurgisk sengepost, først akuttfunksjonen deretter også sengeposten i 2015. Laboratoriefunksjonen har blitt redusert.

LES OGSÅ (KV+): Kutter i røntgentilbudet i Kragerø - legevaktsjefen er bekymret for beredskapen

Fortsatt har vi muligheten for å kunne få avklart spørsmål om DVT/LE og NSTEMI ved at vi kan få rask analyse av d-dimer og troponin. Dette er besparende for pasientene og ved å miste denne tjenesten vil det belaste sykehuset med henvisning av pasienter til akuttmottak.

CT maskinen i Kragerø gikk i stykker sommeren 2016, og den ble ikke erstattet/reparert. Ultralydtilbudet ble tidligere gradvis redusert fra to ganger i uken til en gang ukentlig. Fra høsten 2016 har vi fått beskjed om at dette skal legges helt ned, men det har delvis fortsatt vært et tilbud, men er planlagt avviklet.

Når det er ferier, sykdom o.l. stenges ofte røntgenavdelingen. Og flere av årets uker har det ikke vært radiolog ved Kragerø sykehus. Som forslaget er nå, ser det ut til at vi mister ultralydtilbudet helt og at røntgen kun blir to dager/uke.

Som oftest er tilbud som er nedlagt vanskelig å få tilbake.

Argumentasjonen er at røntgentjenesten er beregnet ut i fra antall konsultasjoner og at dette kan avvikles på to dager i uken. Problemet er at pasientene våre blir ikke akutt syke eller skader seg og har behov for røntgen kun disse to dagene. Noen vurderinger kan ikke vente av medisinske årsaker og andre ganger kan det medføre ulemper for den det gjelder og måtte vente. Ved akutte skader/hendelser på dagtid har vi i dag mulighet til å rekvirere ø-hjelp røntgen og mye kan avklares uten at pasientene må reise til Skien og dette avlaster jo også avdelingene ved sykehuset i Skien ved at vi fastleger kan følge opp pasientene selv.

For å kunne drive en fornuftig KAD og korttids og rehabilitering på Marienlyst er røntgenfunksjon viktig. Pga samhandlingsreformen er det kortere liggedøgn og raskere utskrivelser fra sykehusene. Dette gir flere alvorlig syke pasienter ved sykehjemmet/omsorgsboliger, KAD og hjemmeboende. For mange av disse er det belastende med en tur til Skien og de må ofte transporteres med ambulanse, som igjen vil ha innvirkning på akuttberedskapen. Her ligger det jo også et samfunnsøkonomisk aspekt i fht at mange av disse vil kunne ha krav på rekvirert transport med drosje.

I tillegg er det øre-nese-hals spesialist ved Kragerø sykehus som også ofte benytter seg av radiologiske undersøkelser og spesielt CT undersøkelse er et viktig verktøy i diagnostikken og pasientbehandlingen.

Kragerø kommune har i tråd med samhandlingsreformen etablert nye tjenester og utvidet sin fagkompetanse i takt med dette, slik at mange av disse funksjoner ivaretas i kommunen. Bla er det nå etablert et eget laboratorium på Marienlyst sykehjem. Radiologiske undersøkelser og den poliklinisk virksomheten som er igjen på Kragerø sykehus tilhører spesialisthelsetjenesten, og driften bør ligge innunder denne.

Det gjenværende polikliniske tilbudet ved Kragerø sykehus med blant annet ortopedisk poliklinikk en gang i uken, kirurgisk poliklinikk og medisinsk poliklinikk med mulighet for dialyse, kjemoterapi, blodtransfusjoner, endoskopiske undersøkelser i tillegg til indremedisinsk og kardiologisk tilbud, er et godt tilbud. Det er god faglig kompetanse, fine lokaler, korte ventetider og vi fastleger opplever dette som et godt tilbud til pasientene og at vi har et godt samarbeid med de ansatte på sykehuset. Vi har også erfaring med at små enheter som Kragerø sykehus, ofte, i motsetning til større enheter, kan bedre imøtekomme pasientene når det gjelder raskere pasientbehandling, fasiliteter og andre rammer for god ivaretakelse.

Når man ser på de siste års utvikling får man en følelse av STHF gradvis reduserer og legger ned ulike tilbud, og at resultatet etter hvert blir et svært mangelfullt eller opphørt tilbud.

Dette er ikke det som har blitt tidligere sagt og heller ikke i tråd med utviklingsplanen 2030, som skisserer i begge forslag for fremtidig utvikling at det skal være poliklinisk tilbud ved Kragerø sykehus.

I den skisserte høringsplanen for STHF fra 2013 i forhold til nedleggelse av akuttfunksjonen ble det sagt at det polikliniske tilbudet skulle styrkes.

Samhandling er basert på samarbeid og kommunikasjon. Vi fastleger i Kragerø kommune opplever at vi informeres via uformelle kanaler og lokalavisen, og liten grad har mulighet til påvirkning.

For fastlegene i Kragerø,

Anne Kristin Rist

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags