Når KFS's leder melder om suksess med Perlen til Portør vil man jo tro dette har noe med økonomi å gjøre?

Rønning sier 670 personer har vært med på de 40 utførte turene i juli. 670 : 40 =16,75 personer per tur. Tar man i betraktning barn og pensjonister til halv pris kan man kanskje anta totalt ca 14 fullt betalende per tur x kr 85 = kr 1.190,- og med diesel forbruk går man allerede her i tap?

Ingen bidrag til driftsutgifter eller mannskap. Det er tydelig at Portør-turene har gått med tap selv om vi har hatt en utrolig flott sommer. Det ville vært utrolig om ikke KFS hadde hatt en god juli måned men inntektene har vel kommet på fergene mens Perlen har vært en utgift fra den ble kjøpt.