Sykehuset – hva nå? Legevakten – hvor da?

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LESERBREV: Dette er en henstilling til dere som «sitter og bestemmer». En henstilling om å lytte til oss sykepleiere og leger som jobber her, på legevakten. Det er tross alt vi som vet hva vi trenger og som har grunnlag for å mene noe om hvordan en framtidsrettet legevakt bør være. Det er også en henstilling til alle dere som bor her, om å mene noe, vi er alle potensielle pasienter. Hvordan ønsker dere at legevakten skal være – den dagen dere får bruk for oss?

I november 2014 ble det lagt fram egen sak til politisk behandling av Enhetsleder for helse- og rehabiliteringsenheten (14/03092). Dette med bakgrunn i behovet for andre lokaler til legevakten (kostbar husleie på sykehuset) og behovet for ekstra sykepleier på vakt når døgnavdelingen på sykehuset skulle legges ned. Etter at medisinsk avdeling ble nedlagt har vi derfor vært to sykepleiere på vakt kveld og natt, på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Saken beskrev derfor behovet for flytting av legevakten til Marienlyst sykehjem for å unngå ekstra lønnskostnader i og med at der er det personell til stede 24 timer i døgnet. Vi ble da ikke alene på huset.

Det ble så gjort vedtak om å flytte og planlagte akuttsenger ville bli lagt til sykehjemmets korttids- og rehabiliteringsavdeling i 3. etasje, det ble ikke plass til disse i legevaktens nye lokaler. (Disse sengene er nå fra 1. april på plass der.)

Dette var vi ansatte godt fornøyde med. Vi var enige om at dette var den beste løsningen vi hadde der og da. Den gangen.

Situasjonen nå er imidlertid en helt annen og det er derfor vi ber dere om å lytte til oss.

Da politikerne valgte å kjøpe Kragerø Sykehus, kunne vi endelig håpe på en ny, framtidsrettet og fornuftig løsning på legevaktens årelange usikkerhet om plassering. En enda bedre plassering enn Marienlyst Sykehjem!

Vår drøm, et distriktsmedisinsk senter i forbindelse med legevakten, mener vi nå kan bli en realitet. Kragerø kommune har en unik mulighet til å lage noe bra ut av dette!

Ved å flytte legevakten opp en etasje (vi holder nå til i kjelleren, i gamle rehabiliteringsavdelingen) til gamle medisinsk avdeling, hevder vi at det meste allerede er på plass. Rommene ligger der. Låsbart og trygt medisinrom, mulighet for en trygg resepsjon, stort og godt venterom, gode undersøkelsesrom, akuttrom, egen ambulanseinngang, eget rom og inngang for våre Lar-pasienter (Legemiddelassistert rehabilitering; metadon- og subutex-utlevering), hvilerom for legene og oppholdsrom for de ansatte etc. Vi vil synes godt fra parkeringsplassen/ankomsten til sykehuset og pasienter slipper å lete etter oss, slik noen gjør i dag.

Ikke minst mulighet for å få akuttsengene i samme lokaler vil være en stor fordel for både pasienter, oss og legene. Vi vil med dette få sykepleierne fra akuttsengene over til legevakten og vi vil aldri måtte jobbe alene. Det betyr at det ikke lenger er behov for løpende høyere driftskostnader på grunn av bemanning som ikke budsjettet tillater.

Samtidig kan Marienlyst få lov til å være det det burde være; et rent sykehjem, med stadig større behov for plasser (store kull med etterkrigsbarn som snart er i «rett alder»).

Flytting av legevakten til sykehjemmet derimot, gir oss liten plass og små rom. Et trygt medisinrom må bygges, venterommet blir lite og blir liggende midt i inngangspartiet, hvor blant annet hjemmetjenesten går ut og inn hele døgnet. Møterommet til sykehjemmet (som de vil beholde selv) blir liggende inne i legevakta, med de begrensningene på bruk det fører til. Legevaktsykepleier må opp en etasje for å benytte skyllerom, noe vi mener er lite hensiktsmessig da vi må ut av legevaktens lokaler. Denne blir da liggende ubetjent. Legen har i tillegg til legevakt, vakt i 3. etasje, på akuttsengene.

På tross av dette, ønsker «dere som bestemmer» å flytte oss! Vi har sagt ifra, men får inntrykk av at bestemt er bestemt! Vi er frustrerte. Er det så vanskelig å omgjøre et vedtak? Tror dere at dette blir en slik legevakt Kragerøs innbyggere ønsker seg?

En legevakt i underetasjen på Marienlyst er ikke framtidsrettet, vi mener at behovet for større plass vil trenge seg på og at vi med tiden må flytte ut igjen. Vi hevder som nevnt at det vil bli et mye større behov for sykehjemsplasser enn det er i dag. Og den tiden, den begynner nå! De som ble født i 1946 blir allerede 70 år nå i 2016. Vi hevder at Marienlyst trenger all plass selv.

La oss slippe å flytte midlertidig en gang til. Det gjør noe med oss. Vi har jobbet i usikkerhet i så mange år, nå mener vi at muligheten for å gjøre noe riktig er her. Den må vi bruke! Det kan jo ikke være økonomisk og flytte oss fram og tilbake hele tiden heller. Nå har dere en unik mulighet til og sikre legevakten lokalene den har behov for. Hele Kragerøs befolkning kan få en god og framtidsrettet legevakt/medisinsk senter. Et lite «mini-sykehus». En stor trygghet i seg selv!

Vi ønsker en debatt om hva sykehuset nå er tenkt brukt til. Det er helt stille fra dere politikere og det synes vi er skummelt!

Hva tenker dere? Tenker dere på å legge oss ned igjen? Tenker dere fortsatt på at kragerøfolk godt kan reise til Skien Legevakt? Er vi fortsatt bare en stor utgiftspost?

Og ikke minst hva tenker resten av dere som bor her? Vi ønsker å starte en debatt om dette, hva slags legevakt ønsker befolkningen? Si noe, før det er for seint.

Trude Sundvall Arnesen

sykepleier og tillitsvalgt

Legevakta

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags