Del opp offentlige anbud og støtt lokale tilbydere

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt anbudsprosessen om å levere mat til Marienlyst Sykehjem. Bilder er brukt som illustrasjon.

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt anbudsprosessen om å levere mat til Marienlyst Sykehjem. Bilder er brukt som illustrasjon. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i Norge. De aller fleste av disse kjøpene er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, som skal sikre gjennomsiktighet, rettferdig konkurranse og ikke minst at offentlige kroner brukes mest mulig effektivt.

Aktverdige mål, for all del, men regelverket er komplisert, og som vi så i den lokale anbudskonkurransen om å levere varm mat til byens sykehjem, er det vanskelig for mindre lokale aktører å vinne fram i konkurranse med de store nasjonale aktørene. Det er delvis fordi lønnsomheten blir for dårlig for mindre aktører og delvis fordi det er for komplisert og tidkrevende å forholde seg til alle formalkrav rundt anbudsprosessen.

Venstre har alltid vært en forkjemper for å gjøre det enklere for mindre, lokale bedrifter å delta i kommunale og regionale anbudskonkurranseruten at dette skal gå på bekostning av transparens og rettferdig konkurranse. Et mangfold av bedrifter og tilbydere er viktig for sysselsetting og for maktfordelingen i kommunen.

For noen dager siden annonserte Venstres næringsminister Iselin Nybø at det offentlige skal søke å dele opp flere store kontrakter i mindre stykker, slik at de små lokale bedriftene også skal kunne konkurrere om oppdragene. Dette er en viktig, og klar, beskjed fra næringsministeren.

Erfaringen fra offentlige anskaffelser er generelt at det er langt enklere for store, ofte nasjonale eller internasjonale, aktører å vinne disse, enn det er for små lokale tilbydere som ikke kan spre sine faste kostnader på flere store jobber. Vi vet også at innkjøpskompetansen i det offentlige ofte ikke er en god nok til å følge opp anbudene slik at flere lokale tilbydere kan ta del i konkurransen.

God innkjøperkompetanse innebærer også å se de mulighetene som ligger innenfor regelverket til å finne gode lokale og innovative løsninger som ikke er bundet av hvordan man alltid har gjort det før.

Samtidig er tilbakemeldingen fra lokale aktører vi har snakket med at det er behov for mer opplæring og støtte rundt det formelle i det å levere tilbud i offentlige anskaffelser. Her kan kommunens næringsapparat/omstillingsprogrammet med fordel se på muligheten for å tilby kurs som tar for seg det formelle rundt anskaffelsesprosessen og hvordan mindre tilbydere kan tilfredsstille kravene som oftest stilles.

Vi vet også at det jobbes godt med dette i næringsforeningen, og KNF var blant annet aktivt med i prosessen for å få til endringer i det lokale innkjøpsreglementet.

Til slutt vil vi oppfordre lokale tilbydere til å se på muligheten for å samarbeide seg imellom og levere felles tilbud på lokale og regionale anskaffelser.

Kommuner er store kjøpere i det offentlige og er en viktig kunde for lokalt næringsliv. Kragerø er nok kanskje ikke blant de verste kommunene når det gjelder effektivt ekskludere lokalt næringsliv fra anbudsprosesser, men også Kragerø Kommune kan være sin rolle som kjøper mer bevisst, og dele opp anbud i mindre deler der dette er mulig innenfor gjeldende regelverk.

Slik kan man legge bedre til rette for at flere lokale bedrifter kan være med i konkurransen om å levere varer og tjenester til innbyggerne våre, og samtidig sørge for ryddige og transparente anbudsprosesser.

Kragerø Venstre
Solfrid Rui Slettebakken, Leder
Kai Isaksen, Styremedlem
Trine Jørgensen Dahll, Fylketsingsrepresentant

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags