Da Kragerø Faste Billedgalleri åpnet sine nye lokaler i Rådhusgata 4 den 11. desember i fjor med en presentasjon av kragerøfolks kjæreste bilder, hadde jeg et forsiktig håp. Både ordfører og kultursjef gledet oss med å være til stede etter invitasjon, og jeg tenkte i mitt stille sinn at de skulle bruke anledningen til å erklære tilbakeføring av de fem maleriene som tilhørte Kragerø Faste Billedgalleri i Bjørn Sandbergs tid. Det som en oppmuntring etter ganske omfattende arbeid med nyetableringen.

Bjørn Sandberg, Erik Arentz og Grethe Lunøe Pihl hadde som kjent klart å reise midler til å kjøpe tre verdifulle malerier, i tillegg hadde de mottatt to bilder testamentarisk. Disse fem verkene skulle danne kjernen i en ny kunstsamling til glede for publikum i Kragerø. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at en tilbakeføring til vår tids videreføring av Kragerø Faste Billedgalleri vil være i deres ånd.

Bjørn Sandbergs brev til kommunen den 11.1.95 kan gi grunnlag for tolkinger. Ordet «gave» er ikke brukt, ei heller verbet «gi» i noen form. Hadde det vært ment som en gave, hadde Sandberg ganske sikkert tatt seg gleden av å bruke ordet. Situasjonen var at organisasjonen skulle oppløses, noe som selvfølgelig var en trist handling. Bildene måtte plasseres et sted, og en «formell overføring» til kommunen var en nærliggende løsning. Bruken av ordet «gave» i Utvalg for samfunns vedtak den 5. mai er en tolkning.

De fem maleriene ble anskaffet for presentasjon overfor publikum i Kragerø, både fastboende og gjester. Hensikten med anskaffelsen var ikke utsmykning av kontorlokaler.

Begge deler er prisverdig, men betydningen av å inkludere dem i Kragerø Faste Billedgalleris permanente samling kan ikke vurderes høyt nok. Kragerø kommune har rikelig med annen kunst til utsmykning. I og med at Kragerø kommune ikke har brukt penger til anskaffelsen, innebærer ikke en tilbakeføring noe økonomisk tap for kommunen.

Presentasjon av original kunst for et bredest mulig publikum ligger i tiden. I Oslo satses det milliardbeløp til formålet. Men vi kan også sammenlikne oss med Blaafarveværket i Modum, Lillehammer kunstmuseum, Haugar i Tønsberg, og ikke minst Skagen. Her i Kragerø sies det ofte at vi trenger aktivitet i byens sentrum, i tillegg til handel og besøk i restauranter.

Kragerø Faste Billedgalleri har som målsetting å skape ny, meningsfylt kulturell aktivitet i byens sentrum.

Sverre Okkenhaug