De har fått over en halv million i støtte til norskkurs

Norsk Folkehjelp Kragerø har fått tilskudd på 584.000 kroner til å gi norskopplæring i grunnleggende ferdigheter innen lese, skrive, regne, muntlig, matte og IKT.