Gå til sidens hovedinnhold

«De forsyner seg av sjøen vår» – åpent brev til lederen for Hovedutvalg for plan og bygg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Folk i Kragerø har – ofte sterkt mot sin vilje – måttet finne seg i at kapitalsterke såkalte utbyggere har sikra seg kontroll over sjønære områder til byen. Denne kontrollen har de brukt til å sette opp (eller planlegge) bygg som på ingen måte er tilpassa byens småskala bebyggelse (kfr. Kirkebukta, Skrubben, B13). Som om det ikke er nok at de frarøver byen dens særpreg og folks stolthet over en helt spesiell by, fratar de folk deres historiske nærhet til sjøen som identitets- og trivselsskapende element.

På Skrubben har utbyggernes profittbegjær ført til at byggene har blitt strukket fra land og ut i sjøen. I Kirkebukta og på Skrubben er store arealer ute i sjøen privatisert ved milliardærene Tollefsen, Oslo og Glastad, Farsund. Der folk flest tidligere kunne ferdes fritt i båt, har de fått tillatelse til å legge ut store flytebryggeanlegg som stenger for all fri båttrafikk. Gjennom salgs- og leieinntekter strømmer pengene inn til utbyggerne, og kragerøfolk får ikke lenger nyttiggjøre seg den sjøens allemannsrett som tidligere eksisterte. Lyrikeren Rolf Jacobsen skreiv i et dikt om byutvikling og gravemaskinenes rolle i den at «de spiser av skogene våre». Med like stor rett og indignasjon kan vi nå si om utviklinga av Kragerø og utbyggernes rolle i den at «de forsyner seg av sjøen vår».

Kragerø Bys Venner har ved en rekke anledninger fått dette spørsmålet fra kvinnen og mannen i gata: «Hvordan kan det gå til at pengesterke utbyggere får sikre seg og privatisere store tidligere allment tilgjengelige sjøområder? Hva betaler de for de sjøområdene som de seinere selger videre som båtplasser til en pris av minst 80.000 kroner per breddemeter?». Byvennene må bekjenne at vi ikke kan gi fullgode svar på disse spørsmålene, men vi tenker oss at leder i Hovedutvalg for plan og bygg kan hjelpe folk flest – og oss. Kan vi håpe på en kort redegjørelse omkring de to spørsmålene her i avisa?

Kragerø Bys Venner

Kommentarer til denne saken