Daniel får 450.000 kroner av stiftelse til utvikling av flytende badstuer

Fire prosjekter i Kragerø har nylig fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Til sammen dreier det seg om nesten 800.000 kroner.