INNSENDT ARTIKKEL: 1. desember åpna vi første luke i adventskalenderen på Levangsheia oppvekstsenter i et stemningsfullt og kaldt vintervær. Anledningen var å markere at Levangsheia skole ble åpnet for 50 år siden og at Levangsheia har fått nytt oppvekstsenter nå i 2021.

Vi hadde laget et smittetrygt arrangement utendørs på barnas premisser. Fra tidlig om morgenen ble barna møtt med tente fakkelbokser, fyr i bålpanna med varm gløgg over, pepperkaker og pynta juletre midt på plassen.

Skolekoret hvor alle skolens elever er med, starta med å synge stemningsfulle julesanger som passa perfekt inn i ramma vi hadde laget utendørs.

Ordføreren var bedt og han stilte opp og hadde en fin tale til barna hvor han blant annet fortalte hvor viktige de var for at Levangsheia oppvekstsenter skal bestå. Oppvekstsenteret fikk en fin bok i gave om tradisjoner og markeringer som kan brukes inn i undervisningen.

Det var også bedt noen tidligere lærer fra når skolen var ny, og Inger Liv Lundheim, Gunn Bjørnstad og Tore Asbjørn Frøvik tok turen. De fortalte noen historier til barna fra hvordan skolelivet var i gamle dager og fikk fram at skoledagene var noe annerledes enn hvordan barna opplever det nå.

Elvene i 6.–7. trinn hadde jobba med å finne fakta om Levangsheia og Aron, Frans og Karoline hadde en fin tale om denne informasjonen de hadde tilegna seg.

Levangsheia skole

I dag markerer vi at Levangsheia skole, som nå er blitt oppvekstsenter, er blitt 50 år.

I dag som for 50 år siden er markeringen et dempet, men fint arrangement.

I 1971 sto Levangsheia skole ferdig på Stabbestad. Den mest fantastiske bygningen som ble bygget på den tiden. Det var litt diskusjon om hvor skolen skulle ligge, og det sto til slutt om Rognlitoppen eller Haugen, og Haugen ble valgt, her ligger skolen nå.

Før var det skoler på Støle, Levang, Myra, Ørvik, Kvihaugen og Portør, så ble alle kretsene samlet i én skole. I avisartikkelen i Kragerø Blad, står det at folk på Levangsheia ønsket seg en felles skole allerede i 1943, spørsmålet kom opp igjen i 1960. Da skolen på Myra brant i 1966, ble det aktuelt med en ny skole. Da Levangsheia skole åpnet i 1971 hadde den rundt 50 elever, og det ble da, som nå, oppfordret til å få folk til å flytte til Levangsheia.

Rundt skolen er det åpent og fint. Det er nært sjøen og ferje til byen. Gamle bilder fra skolen og skoletiden opp i gjennom disse 50 årene viser oss at det har vært mye aktivitet ute i skogen, langs sjøen, rundt aldershjemmet som har vært nærmeste nabo, og rundt på Levangsheia generelt. Aktive lærere gjennom tiden har vært opptatt av å bruke nærområde og ivrige foreldre har hjulpet til. Det fortsetter vi med.

Mandag 8. februar 2016 ble det nye bygget offisielt åpnet, her skulle det være SFO, sløyd, bibliotek og kontorer. Nå i 2021, har vi fått barnehagen hit, og vi er blitt oppvekstsenter.

Vi i 6. og 7. trinn har i denne perioden jobbet med Levangsheia gjennom tiden. Mye har forandret seg. Levangsheia som plass, spesielt Portør har vært en viktig del av Kragerø. Rike godseiere har hatt sine lystgårder her, og berømte mennesker har svingt innom Portør. Spor fra fortiden kan sees overalt på Levangsheia, gårder, murer, gamle bedrifter og naturen i seg selv. Men, tiden forandrer seg, nye godseiere kommer til, nye bedrifter, og Levangsheia omstiller seg nye tider. Skolene har vært både her og der, barnehagen har vært både her og der, sfo har vært både her og der. Skolen og barnehagen har vært forsøkt lagt ned, men fortsetter å bestå, og her er de, HER: nå som Levangsheia oppvekstsenter.

Tre ganger tre hurra for Levangsheia oppvekstsenter:

HURRA HURRA HURRA

HURRA HURRA HURRA

HURRA HURRA HURRA

Nå måtte vi få varmen i oss og vi samla oss rundt juletreet for å gå rundt juletreet og sang flere julesanger, koselig tradisjon å holde ved like.

Elevene hadde noen skoletimer og tid for litt lek for barnehagebarna, før vi igjen samla oss ute for å dra på pizzafest på Kragerø Resort. Vi var så heldige å få en pizzafest i gave av Tine AS og Kragerø Resort. Tine skulle hatt ett møte på hotellet som de måtte avlyse, men de betalte for avtalen mot at noe av pengene skulle brukes på noen i nærmiljøet. Så flott at vi fikk den gaven, det satt både voksne og barn stor pris på. Det var dekt på til oss i restauranten i resepsjonen og pizza ovnen gikk varm denne dagen. Jammen kom også nissen en tur og denne dagen ble helt perfekt for alle barna og personalet på Levangsheia oppvekstsenter.

Gunn Anita Auråen Albertsen

Leder for Levangsheia oppvekstsenter