1: Denne delen av kirkegården på Kalstad ble i 1918 tatt i bruk for å begrave de mange som døde under spanskesyken. På folkemunne ble stedet kalt for Spansken. FOTO: Jimmy Åsen 2: Kragerø Blad 7. november 1918. Sanitetsforeningen i Kragerø går ut i avisene og ber om hjelp. 3: I romanen Tideverv forteller Lena Roer blant annet om hvordan Kragerø ble rammet av spanskesyken. 4: Den 18. november 1918 rykket sanitetsforeningen inn denne annonsen i Kragerø Blad. Hjemme hos frøken Sigrid Bundi i Kirkegata var det opprettet en sentral i forbindelse med epidemien.

Da Kragerø ble rammet pandemi for 100 år siden: Kirkegården måtte utvides

For 100 år siden, høsten 1918 ble Kragerødistriktet rammet av en influensaepidemi kalt: «Den spanske syken». Veldig mange ble syke og flere døde. Dødsfallene i Kragerø var så mange at det ble anlagt en egen avdeling på Kalstad kirkegård. På folkemunne kalt «Spansken».
Publisert