Bymisjonen: - Flere henter ekstra mat hos oss nå

Hver eneste uke henter Kirkens Bymisjon Kragerø mat på matsentralen i Larvik. Maten deles ut til dem som av forskjellige grunner trenger det, og nå opplever bymisjonen at behovet er økende.