I skrivende stund foregår det byggevirksomhet på taket til Chic-gården i Kragerø sentrum. Der skal det etableres takterrasse for to leiligheter i byggets tredje etasje. Tiltaket ble imidlertid påklaget av Tommy Olsen, som eier en leilighet i nabogården, da han mener takterrassen vil gi innsyn til stua og kjøkkenet hans.

Takterrassen bygges altså før naboklagen er blitt ferdig behandlet.

Trafo Arkitektur AS og gårdeier Christian Hestenes fikk i starten av juli igangsettingstillatelse ved et delegert vedtak av bygningsmyndigheten i Kragerø kommune. Vedtaket ble ikke gitt oppsettende virkning. Byggingen er dermed heller ikke ulovlig.

– Hvis det bygges, så skjer det i så fall på egen risiko og eget ansvar fram til klagesaken er endelig avgjort. Dersom klagen får medhold og vedtaket omgjøres, kan det på generelt grunnlag bli snakk om erstatning eller tilbakeføring, opplyser fungerende bygningssjef Joacim Myra Larsen til KV.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vil sannsynligvis utsettes

Klagesaken skulle i utgangspunktet behandles av politikerne i hovedutvalg for plan og bygg onsdag 16. september. Nå ser det ut til at saken blir utsatt.

– Det har kommet en ny klage fra en annen nabo. Også den må behandles. Vi har noe redusert kapasitet for tiden, så jeg antar at saken utsettes til neste møte 14. oktober, sier den fungerende bygningssjefen.

Innen den tid er takterrassen mest sannsynlig ferdig bygd. Dersom politikerne skulle gi naboklagene medhold, noe kommunedirektør Inger Lysa for øvrig fraråder, kan det føre til at takterrassen må rives.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tror ikke klagene får medhold

Gårdeier Christian Hestenes bekrefter overfor KV at de har satt i gang med byggingen.

– Dette er gjort på bakgrunn av vår vurdering om at det er lite sannsynlig at nabo vil kunne få stanset prosjektet. Vi har da særlig sett hen til øvrig kommunal praksis for takterrasser i Kragerø sentrum, kommunens vurderinger av tiltaket så langt, samt ut i fra en vurdering av de ulemper som er fremhevet fra nabos side, sier han og fortsetter:

– Slik vi vurderer dette, er prosjektet innenfor det som til nå har vært akseptabelt i sentrum, og som også bør være akseptabelt i denne saken.

KV har vært i kontakt med Tommy Olsen, som ikke ønsker å kommentere saken før naboklagene behandles videre.