Gå til sidens hovedinnhold

Bygg flere rimelige boliger!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For Fremskrittspartiet er det viktig at vanlige folk skal ha råd til å kunne bo godt og trygt. Trygghet og økonomi til å eie eller leie en funksjonell bolig er en forutsetning for det meste i livene våre. Jeg er bekymret for at ungdommen vår i vekstområder vil møte et alt for kostbart prisnivå på boliger.

Vi har en nasjonal arealpolitikk som er utformet som om alle norske tettsteder og byer ligger i Oslo. 80 til 90 prosent, eller 100 prosent av boligene skal bygges ved eller i kort avstand til kollektiv knutepunkt.

Mulig at dette passer for Oslo, men det er ikke et politisk mål for Fremskrittspartiet å importere boligprisene i Oslo til vårt fylke!

Frp er ikke tilhenger av en arealpolitikk som fører til at det bare bygges boliger på de dyreste og mest sentrale tomtene. Her bygges de boligene som er mest kostbare å bygge, nemlig leiligheter! Brannkrav, heis og tomtekostnader drar opp prisen.

Dette er for Vestfold og Telemark Frp helt feil. Vi har i motsetning til mange andre land i Europa god plass og rikelig med areal. Under 2 prosent av Norges areal er bebygget og vi mener at kommunene må ha frihet og politisk vilje til å legge til rette for eneboliger og rekkehus som er mye rimeligere å produsere, og dermed å kjøpe.

Bolig er et helt sentralt element i livene våre. Familieliv, arbeid, utdannelse, det sosiale livet. Alt tar utgangspunkt i at vi har en funksjonell bolig. Hvorfor tillater vi at prisene på boliger stiger så mye at unge risikere å ikke kommer inn på markedet?

Hvordan ser egentlig politikerne fra Ap, KrF, SV, Miljøpartiet, Høyre og Venstre for seg at de skal få alle sykepleierne og andre yrkesgrupper kommunene trenger for å levere tjenester til befolkningen, hvis disse arbeidstakergruppene må bo i andre kommuner, eller langt ifra arbeidsplassen på grunn av høye boligpriser?

Det er lokalpolitikerne som er de viktigste aktørene i boligpolitikken for å fremskaffe tomter som kan bebygges. For Fremskrittspartiet er det et paradoks at forsøker man å bygge boliger utenfor sentrale byområder, så kommer det innsigelse fra statsforvalteren og fylkeskommunen. De er statens forlengede arm overfor kommunene og passer på alle rundskriv, rikspolitiske retningslinjer og jordvern, samt biologisk mangfold.

Boliger som kan bygges billig og bra med frisk luft og utsikt blir stoppet slik det er nå. Fremskrittspartiet er motstander av at det bare skal bygges i og rundt kollektivakser og knutepunkt i byene. Utgangspunktet for denne politikken er klimaforliket på Stortinget i 2008 og 2012. Denne politikken står fortsatt hugget i stein selv om elbilrevolusjonen med nullutslippsbiler ruller inn over oss og gjør utslipp fra transportsektoren mindre år for år.

For Fremskrittspartiet er det viktig å regulere nok varierte tomter i kommunene, slik at man også kan bygge de billigste boligene, nemlig rekkehus og eneboliger! Der vi har plass bør det kunne bygges lengre vekk fra kollektivårene, eller bygge ut kollektivtrafikken til nye større boligområder med variert struktur slik at flere har råd til gode boliger til en fornuftig pris.


Thorleif Fluer Vikre
Fremskrittspartiets 3.-kandidat ved stortingsvalget i Telemark

Kommentarer til denne saken