Brøt besøksforbud med tekstmeldinger - nå har han fått straffen

Bare et par uker etter at mannen var blitt ilagt besøksforbud, startet han å sende en rekke tekstmeldinger til kvinnen han ikke hadde lov til å kontakte.