Brannvesenet rykket ut til hytte

Røykutvikling fra en snurredo.