Kragerø kommunestyre kaster tre millioner ut av vinduet på omtaksering av boligeiendommene i Kragerø. Dette skjer uten debatt! Jeg synes det er trist at en kommune med store økonomiske utfordringer sløser bort disse millionene på og leie inn takstfirma. Dette selvfølgelig for å øke eiendomsskatten gjennom omtaksering. Det er sløsing med knappe midler når det er mulig å bruke skatteetatens boligverdier helt gratis.

I saken om Kragerø kommunes forventede økonomiske situasjon for 2020–2023 som var til behandling 13. juni skriver rådmannen følgende om taksering og eiendomsskatt; «Regjeringen har gjennom «regjeringserklæringer» varslet blant annet at maks promillesats i 2020 vil være 5 promille og fra 2021, 4 promille, samt at reduksjonsfaktoren minst må ligge på 30 %, dvs. takstverdien må reduseres med 30 %. Kragerø kommune har vedtatt ny taksering av eiendommene som skal gjelde fra 2020. For å opprettholde muligheten for å skalere eiendomsskatten, vil rådmannen trolig foreslå at reduksjonsfaktoren settes til 30 %. Reduksjonsfaktoren gjelder da inntil ny taksering er mulig om 10 år.»

Hva betyr dette i praksis? Rådmannen i Kragerø vil omtaksere med samme reduksjonsfaktor som staten legger til grunn for å bruke likningsverdien som takstgrunnlag for eiendomsskatt. Takster vil med dette være ganske like i og med at det er omsetningsverdier som legges til grunn for skatteetaten. Kommunenes organisasjon KS har laget en undersøkelse av forskjellene mellom skatteetatens formuesgrunnlag og lokal taksering. Der kommer det frem at det skiller kun 2,5% på takstene i Telemark.

Kommunen kaster bort millioner som man ikke har, for å oppnå egentlig ingenting!

Differansen vil når man tar i betraktning at skatteetatens takster følger prisveksten bli borte i løpet av kort tid på grunn av prisveksten. Kommunens egne takster blir stående i 10 år uten å kunne reguleres.

Gratulere til Kragerø kommune politiske ledelse i Ap og Rødt som sløser bort millioner!

En annen ting er at ingen eiendommer i Kragerø egentlig trenger å bli omtaksert fysisk med bruk av takstfirma. Det er lov etter 10 år og foreta en kontortaksering og øke verdiene uten at man trenger å bruke 5–6 millioner på innleide takstfirmaer for alle eiendommer i Kragerø.

Det hevdes av skattelystne arbeiderpartipolitikere, sist i kommunestyret av Arbeiderpartiets gruppeleder, Sølvi Wreen Wierød at kommunen må omtaksere etter 10 år. Dette er feil. Kontortaksering kan gjøres helt til man når reelle verdier.

Ved kommunevalget 9. september kan du si din mening om bortkastede millioner til omtaksering, enten ved å stemme på de partier som helt bevisst sløser bort kommunens midler, eller stemme på Fremskrittspartiet!

Thorleif Fluer Vikre

leder Kragerø FrP og 5.-kandidat til kommunevalget