Gå til sidens hovedinnhold

Boplikten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til Kragerøs politiske og kommunale myndigheter ved ordfører G. W. Knudsen.

Vi har nylig fått avslag på vår klage på verditaksten i forbindelse med eiendomsskatten. Avslaget er basert på: «det beløp ein må gå ut fra at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».

Avgjørelsen er endelig fra nemda, men kan eventuelt klages inn for domstolen.

De baserer seg på en forventet salgssum i et «fritt marked», men tar ikke hensyn til hva det vil koste å oppgradere gamle hus til dagens standard som en helårsbolig. Dette har sikkert steget like mye som «det frie marked». Fra en kjøpers synspunkt kommer dette inn og påvirker taksten, og kommunen må taksere etter de regler de har satt.

Spørsmål 1: Kan en eiendom med boplikt omsettes i «det frie marked» uten at kommunen kommer med boplikten og dermed torpederer «det frie marked»?

Spørsmål 2: Selges det leiligheter til personer som ikke bor eller skal bosette seg i Kragerø, i de nye blokkene ved vannkanten i byen? Dette betyr vel at boplikten er opphevet der, og at vi snarest får avgjørelser og forandringer i systemet som gjør det samme gjeldene for hele kommunen.

Antar at det er flere som er interessert i et snarlig svar på dette og takker for det på alles vegne.

Kommentarer til denne saken