Jeg leste innlegget om beboermøte på Skåtøy gjeldende boplikten med stor forundring. Jeg var ikke tilstede, men lener meg på det som ble referert i KV den 10.03.

Jeg har selv kjøpt en eiendom med boplikt i Kragerø. Reglene jeg fikk forelagt fra megler var entydige og enkle å forstå. Jeg kunne leie ut, eller bo der selv.

Det er skrevet mye om boplikten, og alle steder som ligger mørklagt i vinterhalvåret. Det virker som om man slår alle over en kam, og glemmer at det blant annet er lov å arve et hus som har boplikt uten å måtte flytte dit selv.

«Er det boplikt, så skal den gjelde» Også om enkelte steder ligger avsides til uten vei, vann og kloakk. Kunne man bo der i gamle dager (og livnære seg av fiske), er det ikke noe som er i veien for at også disse stedene fremdeles kan bebos. Boplikten skal gjelde uansett sted og beliggenhet! Sunn fornuft skrinlegges, og i stedet skal slike steder heller stå og forfalle. Har ikke verden gått videre? Det er ikke fiske som livnærer alle lenger! Jeg tror det er mørklagt flere steder enn i boliger - for noen.

Jeg leste i KV for en tid tilbake fra en profilert politiker i Kragerø om boplikten: «meglere er med på å underbygge bopliktreglene og gir råd om smutthull. Så ser du en megler så skjenn på vedkommende».

Jeg tenker at om en kommune har regler om boplikt så må det være kommunens ansvar å håndtere reglene selv! Slutt å gi andre ansvar for egen udugelighet!

I KV av 10.03 leste jeg at ordføreren selv hadde registret at 26 av hans naboer mest sannsynlig ikke opprettholder boplikten. Altså rett foran nesen på ordføreren!? Han oppfordret videre til angiveri «vi trenger all den hjelpen vi kan få». Hvorfor har han ikke selv besørget å undersøke disse eiendommene? Trenger han andre å skyve foran seg, dekke seg bak, som kan melde ifra?

Nå ga han velforeningen på Skåtøy fullmakt til å melde sine egne naboer. Skjønner han egentlig hva han har gjort?

Når velforeningen på Skåtøy ikke skjønner at flere vil bo der fast, så er altså svaret TVANG. Uansett arbeidsmarked? Hvilket samfunn er det egentlig man ønsker?

Hva har Arendal og Risør sett i forhold til opphevelse av boplikten som har gått våre politikere hus forbi?

Jon E. Larsen