Biskopen er ikke fornøyd med utformingen av nybygget i Fermannsbakken - mener det bør tones ned

I en uttalelse til planforslaget i Fermannsbakken, skriver biskopen at skissene som nå er framlagt ikke er tilstrekkelig tilpasset. Biskopen anbefaler heller ikke at det hentes elementer fra kirkebygningen i arkitekturen.