Under overskriften «Billedgalleriet vil ha tilbake malerier de ga bort i gave til kommunen for 27 år siden» henviser KV til sak i hovedutvalg for Samfunn 5. mai. Overskriften er i beste fall upresis. I verste fall, bidrar den til å sette Kragerø Faste Billedgalleri i et ufordelaktig lys, for hvem vil vel ta tilbake en gave de har gitt? Bildet er nok noe mer nyansert enn som så. I løpet av sin tid skaffet Kragerø Faste Billedgalleri til veie fem malerier, noen ved innkjøp, ett par ved testamentariske gaver. Intensjonen var å etabler et fast kunstmuseum i Kragerø. Når de av ulike årsaker måtte kaste inn håndkleet i 1995, valgte de av mangel på et egnet sted å plassere bildene, å overføre dem formelt til Kragerø kommune.

Kragerø Faste Billedgalleri gjenoppsto i 2014. En gjeng entusiastiske personer har siden brukt sin fritid på utallige dugnadstimer, pågangsmot og stort engasjement for å nå drømmen om et fast kunstmuseum i Kragerø. Fordi vi mener kunstnerbyen Kragerø fortjener det. Når vi på slutten av 2021 etablerte oss i nytt lokale, sentralt i byen, sikkerhetsklarert av Nasjonalmuseet, og nærmere målet enn noensinne, tenkte vi at de fem maleriene kunne tilbakeføres og inngå i samlingen, der de opprinnelig hørte hjemme. Dette var grunnen til at vi sendte en vennlig forespørsel til Kragerø kommune om å få bildene tilbake til samlingen.

Kommunen satte advokat på saken og konkluderte med at bildene er kommunalt eie. Videre at de inngår i kommunens samling og at de er tilgjengelig for publikum til enhver tid. Vi betviler ikke at de er i kommunens eie, men at de til enhver tid er tilgjengelig for publikum, er vel en sannhet med visse modifikasjoner, siden bildene befinner seg på Kragerø Rådhus hvor ingen kommer inn uten avtale, som følge av besøksrestriksjoner. Kommunedirektøren argumenterer i sitt saksframlegg med at bildene er forsikret. Det er vel og bra, hvis noe skjer og en vil ha igjen verdien i kroner og øre. Men det som er viktigst, er vel likevel å forebygge at noe skjer? Kragerø Faste Billedgalleri kan gjennom sine sikkerhetstiltak sørge for profesjonell oppbevaring, godkjent av Nasjonalmuseet.

Kragerø Faste Billedgalleri har ingen prestisje i denne saken. Og for oss er ikke det viktigste å eie bildene, men å kunne vise Kragerøs rike kunsttradisjon for innbyggere, tilreisende og den oppvoksende slekt. Kragerø Faste Billedgalleri tar vedtaket til etterretning og har ingen intensjon om å følge opp dette videre. Det var bare viktig for oss å si at dette ikke handler om å «ta tilbake en gave», slik KVs sensasjonspregete overskrift fremstiller det som.

Anny Skaug Grøgaard

Leder i Kragerø Faste Billedgalleri