Kragerø Kommunes økonomi er i søkelyset på nytt. Budsjettene må kuttes, og budsjettansvarlige har umulige oppgaver.

Et av områdene som vil merke dette er biblioteket vårt. Høsten 2018 inviterte bibliotekets venneforening politikerne våre til et orienterings- og diskusjonsmøte, det bibliotekets samfunnsfunksjon ble grundig belyst. Enigheten var stor om bibliotekets viktige rolle.

Det er bare to år siden, men nå er det tid for påminnelse.

Bibliotekene har gjennomgått store endringer de siste årene. Meråpent bibliotek, der publikum kan låse seg inn på eget lånekort fra tidlig morgen til sen kveld 365 dager i året, har vært en ubetinget suksess. PC-er med internett-tilgang er tilgjengelig for alle. Biblioteket er svært mye brukt til ulike arrangementer, gratis for brukerne.

Både barn, ungdom og voksne er flittige brukere av biblioteket vårt. Skolene er ofte på besøk, det samme er barnehagene. Læringssenteret bruker biblioteket til språk- og kulturopplæring. Voksne møtes, leser dagens aviser, eller får hjelp til å finne fram i arkiver, tips om litteratur, og ikke minst en hyggelig prat. For mange er det dagens eneste kontakt med andre. Barn og unge møtes etter skoletid, leser, låner bøker og spiller PC-spill. Det er filmvisninger og lesesirkler.

Biblioteket er et levende, lite samfunn i samfunnet. Alle føler seg hjemme her, det er vårt eget fristed, vårt «hjem» nummer 2. I en urolig og usikker verden, er dette av helt spesiell betydning.

Hvilke andre steder i samfunnet kan alle komme, nesten når de måtte ønske, lese, treffe andre, søke på nettet, låne bøker, filmer, sportsutstyr, sitte ned i hyggelige omgivelser med en kopp kaffe, – gratis? Uten kjøpepress, uten prestasjonskrav. Her er alle like, å låne på biblioteket er noe alle gjør, uavhengig av status, alder og økonomisk evne.

De bibliotekansatte gjør en uvurderlig jobb. Ikke bare er de godt skolerte for bibliotekoppgavene sine. De fungerer også som samtalepartnere, og utgjør for enkelte det eneste sosiale nettverk. Mange bruker biblioteket daglig.

Hva skjer hvis dette tilbudet reduseres?

Dersom det må kuttes i antall ansatte, vil det, foruten at noen mister jobben, gå ut over brukerne, i første rekke de svakeste.

En allerede presset arbeidssituasjon vil bli enda tøffere. Tilbud vil måtte tas bort, det vil kunne lages færre arrangementer. Kortere bemannet åpningstid vil redusere muligheten for bruk av biblioteket for de mange som ikke bare trenger å komme inn for å låne eller levere en bok.

Vi i bibliotekets venneforening vil sterkt oppfordre våre politikere til å se biblioteket i en større, sosial sammenheng. Vi mener også at dersom kommunen ønsker tilflytting, er blant annet gode bibliotektilbud noe av det som både barnefamilier og andre tiltrekkes av.

Ragnhild Skaug

Leder i Kragerø Biblioteks Venneforening