Gå til sidens hovedinnhold

Bevaring og fornyelse – en balansegang og en utfordring

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I vår ekspansive tid vakler menneskene i økende grad mellom hensynet til bevaring og fornyelse. Presset på oppføring av nybygg øker i takt med de mulighetene økonomi og teknologi tillater. Gjennom hele menneskehetens lange historie er det disse to kreftene som mer eller mindre uhindret har skapt den fysiske verden vi ser rundt oss i dag, og dette fortsetter i samme spor.

Men sett i langtidsperspektiv har vår tids teknologi på kort tid nådd langt utover menneskets fysiske mulighet til å påvirke omgivelsene både i effektivitet og styrke. Endringene rundt oss skjer nå så raskt og de skjer samtidig over større areal. Det stiller krav til rask tilpasning og truer to forhold som er grunnleggende for menneskenes trivsel og velvære, nemligvariasjon i omgivelsene, variasjon visuelt og variasjon funksjonelt. Slik variasjon utvikles naturlig i bebyggelser som har vokst langsomt over tid, mens svære bygningskomplekser skapt på få år som f eks ensartede høye boligblokker gir kun ett visuelt inntrykk og har kun en funksjon. Selv om dette dessverre ikke kan unngås i mange tilfelle, så gjør dette noe med menneskene både mentalt og fysisk.

I Kragerø er vi heldigvis godt inne på den positive siden av denne skalaen, samtidig som vi på ulike vis nyter godt av både høyt utviklet teknologi og god økonomi.

Men vi ser jo nå tendenser til endringer. Havnefronten i byen er på god vei til å endre karakter. Moderne byggeteknikk og god økonomi gjør at husene blir høyere enn ønskelig, at den funksjonen bebyggelsen får blir noe mer ensartet og at endringene skjer raskt. Variasjon riktignok, men over samme lest. Det uheldige er at relativt store områder blir endret over forholdsvis kort tid. Materialer, stil og smak får et ensformig uttrykk – som det så tydelig sies i et tidligere avisinnlegg i KV. Visuell og funksjonell variasjon blir også best når flere og mindre aktører virker inn på utviklingen fremfor få og store.

Det er viktig at våre folkevalgte ser denne utfordringen og forstår at det vil koste noe å hindre at den kun drives av økonomiske krefter – som den for så vidt alltid har gjort – men at konsekvensene nå etter hvert blir slik at man må ta aktivt grep for å holde kontroll over utviklingen. Men det koster å gi slipp på gevinster, selv om de i mange tilfelle er kortvarige. Man skal jo heller ikke snu ryggen til utvikling og fremgang, men det krever en del ekstra å ha styring og kontroll med den. Det gjelder å finne den rette balansen.

Rent konkret burde de folkevalgte ha kunnet hemme den utviklingen vi ser over alt nå for tiden, at kjøpesentre og andre funksjoner legges utenfor bykjernen, mens funksjonene i byenes sentrum reduseres. Slik sett burde det ha vært forholdsvis enkelt for kommunen å ha sørget for at det på bakkeplanet i B13 ble et kjøpesenter med tilgjengelige parkeringsplasser for kunder under og rundt anlegget. Videre burde Maxbo forbli der den er - gjerne i et bygg i forbedret og fornyet utgave, og da gjerne med andre viktige service-tilbud for byens befolkning i tillegg. Dette kan virke bagatellmessig i forhold til der det nå er en matforretning i Kirkebukta og dit Maxbo er tenkt flyttet til Stilnestangen, men det betyr mye i forhold til gangavstand! Det som er så flott med et lite bysentrum som Kragerø er at man uten vanskeligheter kan vandre omkring og anskaffe det man trenger. Blir det mye å bære på kan man raskt stikke bort til bilen og lagre varene der. Byen er i seg selv et stort og levnde kjøpesenter - til og med med frisk sjøluft!

Kanskje det enda ikke er for sent å gjøre noe med dette?

Kari Støren Binns

Bekkedalen

Kommentarer til denne saken