Berg – Kragerø museums venner teller i dag 297 medlemmer. Flere av medlemmene stiller opp på arrangementer på Berg. Hjelper til med sortering, arkivering og praktiske gjøremål. Venneforeningen har blitt en viktig del av museet.

Antall dugnadstimer for 2021 var på hele 1423 timer. En gruppe som kaller seg for «onsdagsklubben» møter trofast opp en dag i uka, året rundt.

Penger til museet

Foruten dugnadsarbeidet, er det å skaffe penger til museets drift noe av det viktigste. Inneværende år fikk venneforeningen 60.000 kroner fra Skagerrak sparebank og over 35.000 kroner fra privatpersoner. I tillegg fikk de inn penger blant annet ved å holde foredrag. Bergvennene støttet museet med over 85.000 kroner i året som gikk. Det var støtte til utbedring av kornboden og til arkiveringsmateriell.

Venneforeningen har også inngått et samarbeid med Kragerø Rotary-klubb, som blant annet hjalp til under fjorårets «Jeia Homanns dag».

Kornboden

Siden kornboden som sto på Øya har blitt utbedret, blant annet med nytt tak, holdt Ulf Hamran et engasjert foredrag. Tema var kornboden og tiden den ble bygget. Ikke minst snakket han om vindmøller.

– Her er noe rart. Det står skrevet at det ble bygget en vindmølle på Midtfjordskjær i 1802. Men ser vi på tegningen Eddy laget av Kragerø i 1800, så står det allerede en vindmølle på den lille holmen. Her er det noe som ikke stemmer. Dette er et lite historisk problem, sa Hamran.

Så tok han forsamlingen ut på en liten historisk tur der tema både var kornboden, og ikke minst møllen som ble reist på Lille-Veten i 1829. Ulf Hamran hadde mange artige innfallsvinkler og forklaringer rundt dette temaet.

Venneforeningen

De som skal lede Berg-Kragerø museums venneforening videre er: Leder Dagny Karlander, sekretær Roar Ødegaarden, kasserer Torgeir Heen og styremedlem Astrid Moe-Gumøy. Vara til styret er Ingeborg Lyng Olsen.

Utover våren vil Berg museum og venneforeningen holde flere foredrag og arrangementer.