Ber om tillatelse til å brenne ned Hellesund-bygningene

Eierne av Hellesund-området på Skarbo ber kommunen om tillatelse fra kommunen til å brenne ned de tidligere industribygningene.