Kommunen skriver i et innlegg på sine nettsider at det er viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Dermed kommer kommunen med følgende tre tiltak alle innbyggere kan bidra med:

  1. Sørge for at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsdunken din. Da beskytter du renovatører og operatører mot potensiell smitte fra avfallet.
  2. Ikke sett fra deg avfall ved siden av overfylte dunker. Det tiltrekker seg fugler og skadedyr og renovatørene utsettes for nærkontakt med avfallet når de må rydde opp etter deg.
  3. Kast aldri matavfall, drikkebeger etc. på gata, men bruk søppeldunker i nærheten. Finner du ingen, så ta med deg avfallet hjem og kast det der.

Videre opplyses det at det er svært lite som skal til før søppeldunker- og konteinere blir overfylte. Dette kan føre til at fugler og skadedyr kan dra avfall utover, som igjen fører til mer mat til skadedyr. En økende skadedyrbestand vil føre til økt fare for smittespredning, samt skader på bygninger og eiendeler.

- En stans på et forbrenningsanlegg på grunn av sykdom blant driftspersonalet, vil bety at smittefarlig avfall fra helseinstitusjoner ikke blir destruert fortløpende, men må transporteres til alternative mottak.

- En stans i både avfallsinnsamling og avfallsmottak kan også medføre betydelig risiko for skade på natur og miljø. Avfallsbransjen er samfunnskritisk i beredskapen vår. Og vi trenger din hjelp nå, skriver kommunen.