Inger Kristine Fuglestvedt opplyste dette på Høstmøtet. Meldingsbladet til Sannidal Historielag kommer ut takket være gaver, i form av pengestøtte.

– Hver eneste utgivelse koster ganske mange tusen kroner i trykk og porto. Ofte vet vi ikke om det er penger nok på kontoen til å få dekket utgiftene. Heldigvis har vi klart det selv om det av og til har vært med et nødskrik. Bladet er så viktig, både for bygda vår, Sannidal og Historielaget. Vi sender ut bladet til 950 abonnenter. Historielaget har i underkant av 400 medlemmer, så det er å håpe av flere vil sende oss gaver i form av bidrag. Hun viste til at i siste nummer av «Arven» så fulgte det med en giroblankett.

– Vær så snill – bruk den, så kan vi fortsette vårt viktige arbeide med å få utgitt «Arven». Husk, meldingsbladet har kommet ut i 41 år og det er mye Sannidal-historie som fortsatt venter på å komme på trykk, sa hun.