Gå til sidens hovedinnhold

Bemanningssituasjon for plan og byggesaker

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Administrasjonsutvalget skal i møte den 15. februar behandle en sak om bemanningssituasjonen for plan og byggesaker. Kommunaldirektøren innstiller på å opprette to 100% stillinger som byggesaksbehandler og en 100% ansatt som plansaksarbeider.

Kragerø næringsforening ønsker å gi sin støtte kommunedirektørens innstilling, og understreke viktigheten av tiltaket for å videreutvikle Kragerø som en næringsvennlig kommune.

Situasjonen for plan og byggesaker har over tid vært svært frustrerende for næringslivet. Både utbyggere, fastboende, hytteeiere og byggenæringen er avhengige av forutsigbarhet, gode planer og saksbehandling innen tidsfrister.

Det er flere elementer som gir utfordringer når ikke kommunen behandler byggesaker innenfor lovbestemte tidsfrister. Det holder å nevne utfordringene med å planlegge bemanning og rekruttering og man står i fare for å måtte fristille ansatte.

De økonomiske utfordringene som blir påført næringen som følge av forsinket saksbehandling får store ringvirkninger og ender i ytterste konsekvens i reduserte skatteinntekter til Kommunen.

Ved å følge Kommunedirektørens innstilling og rekruttere riktig kompetanse, vil plan- og byggesaker bli behandlet raskere. Dette vil sikre arbeidsplasser og gi forutsigbarhet i hva man får lov til å bygge hvor. Tilstrekkelig ressurser og gode planer som vil gi smidig og effektiv saksbehandling, er en klok investering av Kragerø kommune.

Med vennlig hilsen

Kragerø Næringsforening

Kommentarer til denne saken