Gå til sidens hovedinnhold

Behov for mer-demokrati i byggesaker

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Plan- og bygningsloven gir regler for hvordan den administrative og politiske behandlinga av byggesaker skal være. Legger man til de muligheter alle har til å følge sakenes gang via nettet, kunne man forledes til å tenke at folks behov for informasjon og påvirkning er fullt ut ivaretatt.

Formelt sett kan det nok sies at det forholder seg slik, men slik Kragerø Bys Venner ser det, er realitetene annerledes: Først når søknader om detaljregulering er til behandling og blir presentert i lokalavisa eller på nettet, reagerer folk – og gir til kjenne meninger. Som oftest er dette for seint i forhold til å kunne påvirke den endelige avgjørelsen i en sak.

På åpent møte om en byggesak for over to år siden, uttalte daværende plan- og bygningssjef at hun så behovet for en forpliktende plan for hvordan en type mer-demokrati kan praktiseres i Kragerø. Uttalelsen ble møtt med øyeblikkelig bifall fra møtedeltakernes side – inklusive Kragerø Bys Venner.

Vi er innforstått med at plan- og bygningsetaten for tiden har stort arbeidspress. Vi tør likevel nå – over to år etter det åpne møtet vårt – oppfordre til at det utarbeides en plan som beskriver hvordan folk flest kan involveres når store byggesaker er til behandling i kommunen. Kragerø Bys Venner deltar gjerne med ideer og innspill under arbeidet med en slik plan.

Kragerø Bys Venner v/styret

Kommentarer til denne saken