Kragerø Frp fremmer følgende forslag til resolusjon på Vestfold og Telemark sitt fylkesårsmøte 6. mars.

Fremskrittspartiet har merket seg at flere offentlige utredninger har pekt på alvorlige befolkningsutfordringer i distriktskommuner. Skjev sammensetning av alder, ofte slik at det er for få unge voksne og en økende andel av eldre i befolkningen. Dette gir utfordringer. Fremskrittspartiet spør seg om hvem som skal gi helsetjenester i fremtiden til den eldre befolkningen? Er det folk i arbeidsfør alder til å drive cafeer og andre service tilbud som mange unge etterspør?

Boligmarkedet i distriktskommuner har også utfordringer. Hvem ønsker å investere 4 millioner i en ny bolig som er verdt 3 millioner første dag som du som ny huseier vrir om nøkkelen til huset. Hvilken bank vil gi unge voksne med studiegjeld lån med pant i et hus som er verdt mindre enn oppføringskostnaden? Hvilke av våre unge nyutdannede som ønsker seg til distriktenes rene luft og flotte natur har rukket å spare seg opp egenkapital som kan dekke gapet mellom hva man kan få i lån og det et hus koster?

Det kan være flere løsninger. Husbanken kan gis økte rammer og mandat til å finansiere opp det som mangler av kapital for å bygge boliger i samarbeid med de lokale bankene. Slikt tar tid, lovendringer og bevilgninger i Stortinget. For Fremskrittspartiet vil en av flere løsninger være å ta i bruk hytter som boliger. Hvorfor ikke gi mulighet for å bruksendre en hytte til bolig?Teknisk forskrift, TEK 17 stiller ulike krav til hytte og hus. Energikrav, takhøyde, balansert ventilasjon m.m. Dette er krav som det i dag ikke kan dispenseres fra. Feil mener Fremskrittspartiet!

Det er så mange moderne hyttefelt med full standard på vann, avløp og renovasjon som burde kunne få kommunal dispensasjon fra boligkravene, uten at verken Statsforvalteren eller Fylkeskommunen skal blande seg inn og si fy fy eller nei nei.

Energikravene er jo også litt selvmotsigende. Det er et nasjonalt regelverk. Er det like temperaturforhold i hele Norge?

Nei det er det ikke. Det kan jo være 20 grader forskjell midt på vinteren. Her mener Fremskrittspartiet at det burde kunne utøves et kommunalt skjønn om man vil gi bruksendring til bolig for en fritidsbolig. Regjeringen er negativ til slike bruksendringer, uten å ha noen gode forslag til løsning på boligmarkedet i distriktene.

Dagens tekniske forskrift har unntak for laftebygg som ikke klarer energikravene til hytter og boliger. Det er en selvmotsigende holdning i kravene. Selv om laftebygg er tradisjonsbygg og fortjener å ha et unntak, gir dette ikke begrunnelse for at andre bygg som nesten holder de tekniske kravene ikke skulle kunne få bruksendring på dispensasjon hvis kommunen ønsker dette.En slik dispensasjonsmulighet vil kunne gi distriktene et boligmarked med gode beliggenheter, moderne infrastruktur og næringsmuligheter for byggebransjen til å erstatte hytter som konverteres til boliger.

Fremskrittspartiet vil gi handlingsrom til distriktene!

Thorleif Fluer Vikre
Kragerø Frp