Båtplasser på Skåtøy må vente - politikerne fikk ikke tid til å lese nye saksdokumenter

Politikerne bestemte seg for å utsette saken. Samtidig ble de enige om å gjennomføre en befaring før neste formannskapsmøte.