Båtførere tatt for råkjøring på sjøen

Politiet tar stadig båtførere på fersken for å ikke overholde fartsgrensen i fem knop-sonen.