Arbeiet med veien langs Barthebrygga gjorde at et gammel fortøyningsfeste fra seilskutetiden kom opp i dagen. Video: Jimmy Åsen