Kragerø 1937: Drev det tyske skipet med spionasje?

Da det tyske skoleskipet, «Gorch Fock» anløp Kragerø sommeren 1937, vakte dette stor oppmerksomhet. Flere var kritiske til at skipet blant annet foretok både registreringer og dybdemålinger, ikke minst utenfor kvartsbruddet, Gulodden. Knut With (96) husker godt begivenheten. Han har i den anledning skrevet noen minner fra skipsbesøket og en episode i forbindelse med Middelskolen dette året.