Gå til sidens hovedinnhold

Bærekraft for framtida i hele Kragerø kommune

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har kommet inn 86 høringssvar om skolestruktursaken. 86 svar inn til politikerne fra folk som har engasjert seg i lokaldemokratiet. Noen med minimalistiske svar, andre svært utfyllende med ulike vinkler og interessante tanker om hva kvalitet i skolen er, bostedmønster, bostedsattraktivitet, med referanser til kommuneplanen, grunnskolen, FNs bærekraftsmål og retningslinjer for grunnloven.

Jeg føler på en sterk takknemlighet for alle svarene som har kommet inn, som argumenterer for at Levangsheia skole bør bevares – inntil det eventuelt blir så få elever at det ikke er pedagogisk forsvarlig lenger.

Samholdet, og fellesskapet her på Levangsheia, har blitt styrket med denne «ytre fienden», den overhengende trusselen om at skole, barnehage og omsorgsboliger skal legges ned. Jeg er så takknemlig for å være en del av dette! Det er ikke alle unt å være en viktig brikke i et lokalsamfunn, slik alle på Levangsheia er. Selv om Levangsheia kun har 500 av innbyggerne i kommunen, er engasjementet enormt – og det strekker seg langt ut over både kommune og fylket.

Hyttefolket har hevet sin røst; flere av periodebeboerne har sendt innspill om hvor viktig et levende, velfungerende lokalsamfunn er for at de trives her, og for at de velger å være på hytta i en forlenget sesong. De setter spørsmålstegn ved om kommunen mener alvor med sitt ønske om bærekraftig turisme? Det blir, i et grundig fellessvar fra lag, foreninger og næring, også stilt spørsmål ved bærekraften i samfunnsøkonomien, miljøet og det sosiale.

Flere undrer seg om høringsdokumentet er godt nok, og det blir poengtert at tallene faktisk ikke er grundige nok. Sånn sett, er det snodig at viktige politiske beslutninger skal tas på dette grunnlaget.

Flere utflyttede fra Levangsheia har sendt inn høringssvar. Med hjerte for Levangsheia, ser de tilbake på sin barndom, og ønsker at flere barn får muligheten til en oppvekst her – også i fremtiden.

Dem som driver næring her ute; håndverkere, selgere, hotell og golf, mener også at en nærskole er avgjørende for at lokalsamfunnet her skal bestå!

Mange av de fastboende er med på innsendte høringssvar. Kloke tanker spilles inn fra Ospevikveien, Kaalstangen, Furemyra, Hellermyrveien, Kvihaugen, Finsbudalen, Støle, Tonstøl, Myra, Solheimveien, Gevirveien og enda flere. Folk her er så inderlig glad i skolen og barnehagen, og er takknemlige for de dyktige og omsorgsfulle ansatte som jobber der!

Også folk som ikke har barn, engasjerer seg. Fordi dette berører hele samfunnet. Skolen er livsnerven. Omtrent halvparten av alle høringssvarene som har kommet inn, uttrykker bekymring for hvordan det skal gå dersom skolen forsvinner, og de uttrykker ønsket om å bevare nærskolen på Levangsheia.

Så politikere, oppfordringen er; les alle høringssvara, puss brilleglassene, og tenk dere grundig om: Hvor mye – eller lite - penger skal investeres i barnas trygghet, helse, livsmestring – og dermed framtid? Og hvordan vil dere at bostedsmønsteret i Kragerø skal se ut i framtida?

Trude Engebakken Ausland
Levangsheia

Kommentarer til denne saken