Bare Rødt stemte mot bompengene

– For å få veien, er vi nødt til å stemme for bompengene.