Direktør Endre Jo Reite i BN Bank sier at en skog av nye låneprodukter har dukket opp i løpet av de seneste årene. Reite hevder at produktene brukes for å skape fiktive forskjeller mellom kundene, slik at bankene skal slippe å sette ned rentene for alle.

– Tidligere viste bankene fram de laveste rentene på sine hjemmesider. Nå ser vi en trend hvor de tradisjonelle bankene viser prislister som ligger milevis over den beste renten de gir. Bankene kaller prislistene veiledende, men de er snarere villedende og passiviserende, sier Reite til Nettavisen Økonomi.

Uetisk

Bankdirektøren synes det er påfallende at det er strenge regler på investeringssiden, men at det tilsynelatende er fritt fram på utlånssiden.

– For spareprodukter er det strenge krav, og her er man tydelig på hvilket ansvar bankene har. På lånesiden ser vi ikke det samme kravene. Selv om det ikke er ulovlig. er det i alle fall ikke etisk, og på ingen måte god rådgiving, sier han.

Boliglån er ofte den største kostnaden for forbrukerne og en viktig del av norske husholdningers økonomi. Nordmenn har totalt 3000 milliarder kroner i boliglån, mens de har 140 milliarder i aksjefond. Derfor må også lånemarkedet reguleres, mener Reite.

– Det kan ikke være sånn at om en kunde intuitivt ikke skjønner hvilket lån som er best så skal han bli sittende med den dårligste renta, sier han.

Her er trikset

Det mest populære trikset i bransjen nå er å lage nye låneprodukter. Om man lager et nytt produkt med en lav pris, kan man konkurrere om de prissensitive kundene, i tillegg til at man tjener flesk på dem som er lojale.

– Folk følger ikke med på hvilke nye produkter som kommer. Hvis du ikke aktivt tar kontakt med banken, får du ikke med deg den rimeligste renten. Sånn er det blitt, sier Reite.

Privatøkonomen trekker fram miljølån, såkalt grønne boliglån, som et konkret eksempel. Lånet tilbys nye lånekunder som har et relativt miljøvennlig hus og gir som regel en rente godt under det som er oppgitt på bankens prisliste.

– Problemet med grønne boliglån er at det kun tilbys nye kunder i banken. Det kan være flerfoldige kunder som sitter med et like miljøvennlige hus, men som betaler en mye høyere rente, hevder Reite.

Bryter veiledningsplikten

Han mener det er problematisk at det blir kundens ansvar å holde seg oppdatert på bankens handlinger.

– Det fører til at bankene kan kapre kunder fra konkurrentene, og så er det de lojale kundene som betaler prisen, sier Reite.

Reite sier det er ekstra ugreit hos banker som påstår at de driver med rådgiving.

– Jeg mener at finansrådgivere har en veiledningsplikt, og at de bryter denne ved å ikke opplyse kundene om at de kunne hatt et låneprodukt som hadde gitt dem lavere rente.

Reite forklarer at en bank ikke står fritt til å regulere renten som den selv vil. Det skal være reelle forskjeller mellom kunder om man skal tilby ulik rente.

– I de nye produktene som lanseres, er den eneste forskjellen om du har krysset av på et skjema eller ikke. Det er etter mitt skjønn ikke en saklig forskjell, sier Reite.

Ønsker møte

Jorge Jensen fagdirektør innen finans i Forbrukerrådet mener problemstillingen er interessant.

– Det er fint å bli utfordret på slike ting, og vi skal i første omgang ha et møte internt for å se på om dette er noe vi bør gå videre med, sier Jensen.

Fagdirektøren sier at det første skrittet mest sannsynlig vil være å invitere Reite til et møte over sommeren for å utdype saken.

– Om det blir et neste skritt og hva det eventuelt vil være, er vanskelig å vite. Vi får se om det må en regulering til, eller om bransjen selv kan vise seg moden for å rydde opp. Det er noen av de punktene vi må diskutere, sier han.

Laget liste

Jensen sier det er mange potensielle løsninger på problemet og viser blant annet til Sveriges løsning.

– I Sverige vet jeg det ble laget en liste hvor folk selv la inn sin boliglånsrente, noe sånt kan jo også være et alternativ, sier han.

Jensen poengterer at han ikke vil spekulere i det endelige utfallet, men at det er mange ulike alternativ som kan være med på å bidra til et mer velfungerende lånemarked.