Bane NOR vil selge den nedlagte jernbanetraséen

Bane NOR kommer ikke til å gi fra seg en meter av den nedlagte Kragerøbanen gratis verken til grunneiere eller kommunen. Bane NOR vil starte en salgsprosess etter sommerferien.