10 år siden Full City: – Pensjonister gråt

Brannsjefen glemmer ikke synet som møtte ham da han ankom Krogshavn etter «Full City»-grunnstøtingen.