Debatt etter kjente linjer da B13 vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret i Kragerø godkjente med 19 mot 16 stemmer detaljreguleringen for B13. Det skjedde etter en debatt som gikk etter kjente linjer.