Bred enighet om B13 - med flere krav til utbyggeren

Mot stemmene til MDG, SV og Frp, godkjente hovedutvalg for plan, bygg og miljø detaljreguleringsplanen for B13. Men samtidig stilte utvalget flere nye krav til utbyggeren, blant annet om smaug gjennom bygget.