I disse dager tas B13 i bruk. Det er grunn til å gratulere de arbeidstakerne og de etatene som flytter inn med helt sikkert ypperlige arbeidsforhold. Det fortjener de! Kommunen som sådan, ved politisk og administrativ ledelse, er det ingen grunn til å gratulere: De har, ved å tillate bygget oppført og ved å gå inn som leietaker, ansvaret for at det nå befinner seg et bygg som ved sin størrelse, utforming og plassering er et avgjort fremmedelement i småbyen Kragerø.

Folk flest, både fastboende og tilreisende, har hoderystende fulgt bygginga av B13. Svært mange har da ment at oppføringa av bygget allerede nå – og enda mer på lengre sikt – vil måtte jevnføres med den ulykke det var at Buchholm-gården ble revet og Bonusbygget satt opp. At ulykken kunne vært unngått dersom politikerne hadde blitt gjort kjent med mulighetene for å kjøpe nettopp Bonusbygget for så å gjøre det om til egna kontorlokaler, forsterker folks frustrasjon og forargelse.

Nå står B13 der – Kragerø Bys Venner beklager det. Planer som allerede er presentert eller som er bebudet å komme, bekrefter at de nærmeste årene vil by på utfordringer av samme art og kaliber som det B13 har representert. Kragerø Bys Venner og deres 450 medlemmer lover da å være på banen og kjempe mot ytterligere vanskjøtsel av byen.

Kragerø Bys Venner
v/styret