Men mannen i tyveårene fra Kragerø ble avslørt og gjennomskuet og ble ikke sittende igjen med noen ting. Isteden har han nå fått et saftig forelegg.

I en periode fra september 2021 til januar 2022 i Kiwis lokaler i Ytre Strandvei klarte han å få registrert fiktive panteinnslag i automaten, for deretter å ta ut kontanter fra kassa. Til sammen dreide seg om 3337 kroner i det aktuelle tidsrommet.

Vedkommende er nå ilagt en bot på 10.000 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel om boten ikke kan inndrives.

Dersom boten ikke vedtas vil det bli lagt ned påstand om 12.000 kroner i bot om forholdet skal føres for retten, og subsidiært 24 dagers fengsel.